Hlavní strana | See live article

Zemská osa

Země jako těleso koná mnoho pohybů. Jedním z nich je rotace kolem osy, tedy kolem jakési myšlené tyčky na kterou je Země navlečena. Země ale není naprosto pevné těleso a tak ani okamžitá osa rotace nesouhlasí s hlavní osou setrvačnosti (viz. rotace Země.)

Sama zemská osa se v prostoru nepatrně pohybuje. Mění svou polohu vůči zemskému povrchu (pohyb pólů), koná precesi a nutaci. Jinak se ale snaží držet pevný směr kterým míří (viz. setrvačníky). Ukazuje do blízkosti Polárky a s rovinou ekliptiky svírá stále týž úhel (66,55°)

Průsečíky zemské rotační osy s povrchem Země se nazývají zeměpisné póly. Průsečíky s nebeskou sférou se nazývají nebeské póly.


Příbuzná témata: