Hlavní strana | See live article

Země

Země - naše mateřská planeta

Průměrná vzdálenost od Slunce: 1 AU, 149,6 mil. km
Oběžná doba: 365 a 1/4 dne
Doba otáčení kolem osy: 23 h 56 min
Rovníkový průměr: 12 756 km
Hmotnost: 5,97 * 1024 kg
Hustota: 5520 kg/m3
Úniková rychlost: 11,2 km/s

- zpět: Fyzika - Astrofyzika - Sluneční soustava