Hlavní strana | See live article

Zdenka Bergrová

Zdenka Bergrová, rozená Vovsová (* 10. března 1923 v Praze na Vyšehradě) je českou básnířkou a překladatelkou ruské literatury. Jejím manželem je výtvarník Věroslav Berger.

Otec byl typograf. Maturovala 1942 na reálném gymnáziu Elišky Krásnohorské, pak absolvovala střední knihovnickou školu v Praze v Klementinu a do konce války byla nasazena v Rudolfinu při stěhování knih do krytu. Má osvědčení o odboji podle zákona 255 a z května 1945 medaili pankráckých barikádníků s nízkým číslem 419. Ve druhé polovině války byla ve skupině Jindřicha Honzla, je proto 1945 v seznamu Studia ND. Od letního semestru 1945 studovala na FF UK obor česká a ruská literatura. V roce 1949 jí nebyla uznána disertační práce, protože odmítla o Vladimiru Galaktionoviči Korolenkovi změnit názor, oceňovala jeho nestrannost v revoluci a pomoc všem potřebným. Dostala rehabilitační doktorát 1990.

V červenci 1945 jí vyšla první básnička v deníku Mladá fronta, v roce 1945 dostala v soutěži mládeže první cenu za hru Perníková chaloupka ve verších pro maňáskové divadlo, na scénu uvedl hru Václav Vaňátko a 1946 vyšla v nakl. J. R. Vilímek. Od roku 1949 publikovala překlady těchto básníků: Puškin, Lermontov, N. A. Někrasov, Taras Ševčenko, Jesenin, Pasternak, s jazykovou konzultací také Verlaine. Otištěných přeložených veršů není méně než 70 000.

Od roku 1990 vydala několik vlastních sbírek a knihu pohádek.

Ocenění: Medaile a diplom Evropského kruhu Franz Kafka, Praha 1999. Je uvedena v Kdo je kdo v Československu ČTK 1969, v Ukrajinské literární encyklopedii, Kyjev 1988, v encyklopedii Who's Who in the World, Edition 2000, Marquis, USA, v ČR v encyklopedii Diderot, dále v encyklopedii 2000 Outstanding People, Cambridge, England.

Table of contents
1 Vlastní díla
2 Překlady
3 Podívejte se též na

Vlastní díla

Překlady

Podívejte se též na