Hlavní strana | See live article

Wiktionary

Wikipedie - Wikiquote - Wikibooks

Wiktionary je sesterský projekt Wikipedie, totiž Wiki-slovník, který byl založen Danielem Alstonem 12.12.2002. Slovník obsahuje anglická slova s definicemi a překlady do dalších jazyků, avšak bez definic. Je to totiž anglický slovník. S jinojazyčnými verzemi definic se počítá do budoucna, až projekt určitým způsobem vykrystalizuje.

Adresa Wiki-slovníku

http://wiktionary.org