Hlavní strana | See live article

Wiki

Výrazy wiki a WikiWiki jsou užívány pro označení specifického typu souboru hypertextových dokumentů nebo pro (collaborative) software, který ho vytváří.

Wiki (s velkým 'W') a WikiWikiWeb jsou někdy používány jako odkaz na , první wiki; zastánci jeho užívání doporučují pro rozlišení všeobecného výrazu zde diskutovaného používat malé 'w'. Wiki wiki pochází z hawaištiny, je to výraz pro "rychlý" nebo "velmi rychlý".

Table of contents
1 Základní charakteristiky
2 Historie
3 Wiki komunity
4 Reference
5 Podívejte se také na
6 Externí odkazy

Základní charakteristiky

WikiWikiWeb umožňuje vytvářet dokumenty kolektivně pomocí jednoduchého značkovacího jazyka za použití webového prohlížeče. Protože většina systémů wiki je založena na webu, stačí používat termín "wiki". Jedna strana ve wiki je označována jako "wiki stránka", zatímco celá skupina stránek, které bývají obvykle značně propojeny, je nazývána "wiki".

Jedna z definičních charakteristik wiki technologie je snadné vytváření a aktualizace stránek. Obecně není před přijetím stránky prováděna žádná kontrola a většina systémů wiki je otevřena veřejnosti - nebo přinejmenším komukoli, kdo má přístup na wiki server. Ve skutečnosti není vždy vyžadována ani registrace uživatele.

Stránky a jejich úpravy

V tradičních wiki systémech je každá stránka reprezentována třemi způsoby: HTML kód, stránka jako výsledek zobrazení tohoto kódu prohlížečem a uživatelsky editovatelný zdrojový kód, ze kterého serverem vytváří HTML kód. Posledně jmenovaný formát, známý jako "wikitext", je psán ve zjednodušeném značkovacím jazyku, jehož styl a syntaxe může být v jednotlivých implementacích odlišná.

Důvodem k tomuto návrhu je, že HTML se svou velkou zásobou vnořených tagů je velmi komplikovaný pro rychlou editaci a odvádí pozornost od obsahu stránky. To, že uživatelé nemohou využít veškerou funkcionalitu, kterou HTML poskytuje, jako je JavaScript a CSS, se jeví spíše jako výhoda, protože je tím zajištěna konzistence vzhledu.

Wiki syntaxe (Wikipedia) HTML Zobrazený výstup
"''Doktor''? Žádný jiný titul? Nějaký ''učenec''? A ten je nadřazen civilním úřadům?"

"Jistě," odvětil Hardin vlídně. "Všichni jsme více či méně učenci. Koneckonců, tohle není normální planeta, ale vědecká nadace podřízená císaři osobně."


"Doktor? Žádný jiný titul? Nějaký učenec? A ten je nadřazen civilním úřadům?""Jistě," odvětil Hardin vlídně. "Všichni jsme více či méně učenci. Koneckonců, tohle není normální planeta, ale vědecká nadace podřízená císaři osobně."

"Doktor? Žádný jiný titul? Nějaký učenec? A ten je nadřazen civilním úřadům?"

"Jistě," odvětil Hardin vlídně. "Všichni jsme více či méně učenci. Koneckonců, tohle není normální planeta, ale vědecká nadace podřízená císaři osobně."

(Výňatek z knihy Nadace Isaaka Asimova, překlad Viktor Janiš - použit se svolením)

Některé moderní wiki systémy používají odlišnou metodu: poskytují "WYSIWYG" editaci, obvykle prostřednictvím ovládacích prvků ActiveX nebo pluginů, které překládají graficky vytvářené formátovací instrukce jako je "tučně" a "kurzívou" do odpovídajících HTML tagů. V těchto implementacích uložení změn znamená odeslání nové HTML verze stránky na server, i když uživatel je odstíněn od těchto technických detailů, protože značkování se generuje transparentně. Uživatelé, kteří nemají potřebný plugin, většinou mohou stránku stále editovat, obvykle přímou editací řádkového HTML kódu.

Formátovací instrukce, které wiki dovolují, se značně různí v závislosti na použitém wiki engine. Jednoduché wiki systémy umožňují pouze základní formátování textu, zatímco ty složitější mají podporu pro tabulky, obrázky, vzorce, nebo i interaktivní elementy jako ankety a hry. Z těchto důvodů je v současnosti vyvíjena snaha definovat Wiki Markup Standard.

Odkazy a vytváření stránek

Wiki je skutečné hypertextové medium s nelineárními navigačními strukturami. Každá stránka obvykle obsahuje mnoho odkazů na jiné stránky. Ve větších wiki často existují hierarchické navigační stránky, ale nemusejí se používat. Odkazy jsou vytvářeny užitím specifické syntaxe, takzvaných "link pattern" (formát odkazu).

Původně používala většina wiki systémů jako "link pattern" metodu , která vytváří odkazy tak, že výraz se napíše s velkými počátečními písmeny jednotlivých slov a vynechají se mezery mezi nimi. Slovo "CamelCase" je samo o sobě příkladem CamelCase. I když CamelCase vytváří odkazy velmi snadno, vede také k vytváření odkazů ve tvaru odlišném od standardního pravopisu. Wiki založené na CamelCase jsou rychle rozeznatelné podle velkého množství odkazů se jmény jako "TableOfContents" a "BeginnerQuestions".

CamelCase má mnoho kritiků a návrháři wiki hledali jiné řešení. První, kdo zavedl tzv. "free links" (volné odkazy) ve formátu _(free link format), byl . Různé wiki systémy používají jako "link pattern" hranaté závorky, složené závorky, podtržítka, lomítka nebo jiné znaky. Odkazy mezi odlišnými wiki komunitami jsou možné použitím speciálních "link pattern" zvaných .

Nové stránky se obvykle ve wiki vytvářejí jednoduše přidáním odpovídajícího odkazu na tematicky příbuznou stránku. Pokud odkazovaná stránka neexistuje, je odkaz obvykle zvýrazněn jako nefunkční. Přechod na takový odkaz otevře editační okno, které umožní uživateli napsat text nové stránky. Tento mechanismus zajišťuje, že tzv. "sirotčí" stránky (stránky, na níž není odjinud odkazováno) vznikají jen zcela výjimečně, a zachovává tak vysokou úroveň provázanosti stránek.

Wiki systémy jsou obecně založeny na principu, že je lepší usnadňovat opravy chyb než bránit jejich vzniku. Proto wiki, i když jsou hodně otevřené, zároveň poskytují různé prostředky pro kontrolu platnosti posledních změn obsahu. Nejvýraznější v téměř každém wiki systému je tzv. stránka posledních změn (recent changes page), která zobrazuje seznam určitého počtu posledních změn, nebo všechny změny za určité časové období. Nekteré wiki umožňují seznam filtrovat tak, aby malé změny nebo změny prováděné skripty ("bots") byly vynechány.

Z tohoto záznamu změn jsou ve většině wiki jsou dostupné další dvě funkce: historie oprav, která ukazuje předchozí verze stránky, a vlastnost "rozdíly" (), která zvýrazňuje změny mezi dvěmi verzemi. Historie změn umožňuje otevřít v editoru předchozí verzi, uložit ji a tím obnovit původní obsah. Funkce diff (rozdíl) může být použita při rozhodování, zda je změna nezbytná. Pravidelný uživatel wiki si může prohlédnout rozdíly editace uvedené na stránce posledních změn a pokud změny nejsou přijatelné, obnovit předchozí verzi z historie. Tento proces je více nebo méně jednoduchý v závislosti na použitém wiki software.

Pro případ, že by nepřijatelné změny na stránce posledních změn ušly pozornosti, poskytují některé wiki systémy další prostředky kontroly obsahu. Scotta Moonena zavedl sledované změny (subscribed changes, podobné sledovaným stránkám na Wikipedii), formu interních záložek (bookmarků), která generuje seznam posledních změn pouze v určité skupině stránek. Odkazy na stránky, které mají velikost pod požadovanou hodnotou, mohou být ve Wikipedii zvýrazněny. Tím jsou malé stránky (tzv. ) rozeznatelné na stránkách, které na ně odkazují.

V extrémních případech mnoho wiki systémů umožňuje stránky zamknout pro editaci. Například ve Wikipedii mohou být zamčené stránky editovány pouze tzv. administrátory, kteří mohou také tuto ochranu zrušit. To je obecně považováno za porušení základní filosofie WikiWiki a proto se uživatelé obvykle snaží tomu vyhýbat.

Řízení uživatel

Většina veřejných wiki se vyhýbá povinným registračním procedurám. Přesto mnoho velkých wiki systémů (včetně , , a ) poskytují způsob omezení přístupu pro zápis. Některé wiki umožňují zakázat editaci jednotlivým uživatelům blokováním jejich IP adresy nebo uživatelského jména. Protože internetoví poskytovatelé používají dynamicky přidělované adresy, může být blokování IP adresy snadno obcházeno. Proto je někdy používáno dočasné blokování celého intervalu IP adres, aby byla jistota, že vandal nemůže po nějaký čas editovat stránky. Předpokládá se, že ho to dostatečně odradí. Ale může to také omezit jiného neproblémového uživatele, připojeného přes stejného poskytovatele.

Obecná obrana před trvalým vandalem je jednoduše nechat ho znehodnotit kolik stránek chce s vědomím, že mohou být jednoduše sledovány a obnoveny, až toho vandal zanechá. Tato politika se může stát rychle nepraktická ve střetu se systematickým ničením, které nepochází ze vzteku nebo frustrace.

Jako bezpečnostní opatření mají některé wiki možnost přepnout databázi do read-only módu, zatímco jiné nasazují politiku, při které mohou pouze zavedení uživatelé až do určené doby pokračovat v editaci. Ale obecně řečeno, jakékoli škody uložené vandaly mohou být snadno a rychle napraveny. Problematičtější jsou malé chyby vložené do stránek, které projdou nezachycené, například změna data vydání alba a diskografie ve Wikipedii.

Vyhledávání

Většina wiki poskytuje alespoň hledání v titulech, pokud ne fultextové vyhledávání. Rozsah vyhledávání je závislý na tom, zda wiki používá databázi, pro rychlé hledání v rozsáhlé wiki je nezbytný přístup do indexované databáze. Tlačítko "Do toho" ve Wikipedii umožňuje čtenáři přímo zobrazit stránku, která odpovídá hledanému heslu co nejpřesněji. Pro vyhledávání mezi více wiki systémy by vytvořen vyhledávací stroj .

Wiki engines

Vzhledem k relativní jednoduchosti konceptu wiki existuje mnoho implementací, od velmi jednoduchých po vysoce propracované systémy pro správu obsahu. Většina wiki systémů jsou open source; velké projekty jako jsou a Wikipedia engine , jsou vyvíjeny ve spolupráci. Mnoho wiki systémů je vysoce modulárních a poskytují API, které dovolují programátorům vyvíjet nové vlastnosti bez požadavků na znalost kódu celé aplikace.

Je těžké určit, které wiki systémy jsou nejoblíbenější, ale seznam vedoucích kandidátů by měl obsahovat , , a . Podívejte se na se seznamem wiki systémů.

Historie

Wiki software vznikl v komunitě jako způsob psaní a diskuse o . První systém wiki byl zavedený v roce 1995 [1]. Cunningham vymyslel jméno wiki a koncepci a produkoval první implementaci wiki systému. Někteří trvají na tom, že pouze originální wiki by se měl nazývat Wiki s velkým "W" nebo WikiWikiWeb. Wardův Wiki systém zůstává jedním z nepopulárnějších.

Cunningham pojmenoval wiki podle autobusové kyvadlové dopravy na letišti Honolulu. Wiki wiki byl první havajský výraz, který se naučil při své první návštěvě ostrovů. [1]. Podívejte se na .

Ke konci 20. století byly wiki systémy stále častěji uznávány jako slibná cesta pro návrh soukromých i veřejných znalostních bází a byl to tento potenciál, který inspiroval zakladatele projektu encyklopedie použít wiki technologii jako základ pro elektronickou encyklopedii: "Wikipedie" byla spuštěna v lednu 2001. Byla původně založena na software UseMod, ale později přešla na vlastní open source kód, který byl teď adoptovan mnoha dalšími wiki.

Dnes je anglická Wikipedie daleko největší světová wiki, německá Wikipedie je druhá a jiné neanglické jsou na dalších pozicích. Ale třetí největší wiki je , švédská znalostní báze běžící na software UseMod. Všezahrnující podstata Wikipedie je důležitý faktor pro její růst, zatímco řada jiných wiki je vysoce specializována. Někteří přisuzují rychlý růst Wikipedie jejímu rozhodnutí nepoužívat CamelCase.

Wiki komunity

Všechny známé veřejné wiki jsou uvedeny v seznamu WorldWideWiki: SwitchWiki, který v současnosti obsahuje okolo 1000 veřejných wiki komunit (12.06.2004).

30 největších wiki jsou v seznamu Meatball: Biggest wikis .

Jeden ze způsobů, jak najít wiki o subjektu, který vás zajímá, je sledovat Wiki Node Network z wiki na wiki. Nebo můžete projít Wiki bus tour: .

Podívejte se na .

Reference

Podívejte se také na

Externí odkazy