Hlavní strana | See live article

Vesmír

    
Vesmír - prostor, který nás obklopuje. Stáří vesmíru je dnes poměrně přesně odhadováno na 13,7 mld. let.

Dnes je tvořen mnoha objekty:
- galaxie
- mlhovina
- hvězda
- dvojhvězda
- hvězdokupa
- červený obr
- kvasar
- pulsar = neutronová hvězda
- černá díra
- bílý trpaslík
- černý trpaslík
- supernova

Vznik vesmíru

- zpět Fyzika - Astrofyzika