Hlavní strana | See live article

Věda

Věda je systém poznatků založených na kritickém výzkumu a snažící se postihnout vesmír jako celek i v jednotlivostech.

Systém věd

Podívejte se též na