Hlavní strana | See live article

Výslovnost

Výslovnost slov je způsob, kterým jedinec vytváří zvuky, z nichž se skládá slovo. Je ovlivněna oblastí, kde mluvčí žije, jeho původem a vzděláním.

Správná výslovnost je orthoepie. Je důležitou součástí hovorového jazyka jako protějšku jazyka spisovného.

Zatímco používání obecné češtiny v psaném projevu je jevem poměrně novým, srov. pokusy Josefa Škvoreckého, výslovnost tak důrazně kodifikována není, což vede od 90. let k silné rozvolněnosti. Lze říci, že základem orthoepie je stejně jako u pravopisu výslovnost moravská, s těmito výjimkami:

Table of contents
1 Reference
2 Slovníky
3 Externí odkazy

Reference

  1. Bohuslav Hála a Miloš Sovák: Hlas, řeč, sluch. Základní věci z anatomie, fysiologie a hygieny hlasového, mluvícího a sluchového ústrojí, z foniatrie, fonetiky, orthoepie, orthofonie atd.). Česká grafická unie, Praha 1941, 1. ed., 255 pp.; 2. ed. 1947, 298 pp.; 3. ed. SPN 1955, 351 pp.; 4. ed. 1962, 327 pp.

Slovníky

  1. heslo Orthoepie. Ottův slovník naučný XVIII, p. 897

Externí odkazy