Hlavní strana | See live article

Universita

Universita je vysoká škola, kde studentům profesoři a jiní učitelé přednáší o vědě ve více oborech.

University vznikly ve vrcholném středověku (gothice) jako církevní korporace. V novověku byly postátněny. Od osvícenství se na nich přestalo přednášet latinsky. V 19. století byly reformovány do dnešní podoby.

V komunistických státech byly university zásadním způsobem změněny. Bylo dokončeno postátnění - samospráva byla pouze formální, takže z veřejnoprávní korporace se stal pouhý veřejný ústav ("rozpočtová organisace"). Byl z nich odstraněn výzkum a převeden na akademie věd, učitelský sbor byl složitě stratifikován na profesory, docenty (ti předtím nebyli zaměstnanci vysoké školy), odborné asistenty, případně též asistenty a aspiranty. Tento stav v zásadě nebyl dodnes překonán, ale samospráva byla obnovena.

Seznam středověkých universit

 1. Bologna – 1119. Tato první universita navázala na předchozí vysoká učení v Ravenně, Pavii a Salernu, která však nebyla universiální.
 2. Sorbonne (Paříž) – 1150
 3. Oxford – 1167
 4. Modena – 1175
 5. Montpellier – 1181
 6. Regio – 1188
 7. Vicenza – 1204
 8. Palencia – 1208
 9. Cambridge – 1209
 10. Arezzo – 1215, obnovena 1355
 11. Salamanca – 1218
 12. Padova – 1222
 13. Napoli – 1224
 14. Vercelli – 1228
 15. Tolouse – 1229
 16. Roma (Řím) – 1244, obnovena 1303
 17. Siena – 1246, obnovena 1357
 18. Piancenza – 1248
 19. Valladolid – před 1250
 20. Sevilla – 1254
 21. Macerata – 1290
 22. Lisboa – 1290
 23. Lérida – 1300
 24. Avignon – 1303
 25. Orléans – 1306
 26. Perugia – 1308, obnovena 1355
 27. Coimbra – 1308 – 1377
 28. Treviso – 1318
 29. Cahors – 1332
 30. Angers – kolem 1337
 31. Pisa – 1338
 32. Grenoble – 1339
 33. Praha – 1347
 34. Firenze – 1349, obnovena 1364
 35. Perpignan – 1350
 36. Cividale – 1353
 37. Heresca – 1354
 38. Pavia – 1361
 39. Kraków (Krakov) – 1364
 40. Genève (Ženeva) – 1365
 41. Orange – 1365
 42. Wien (Vídeň) – 1365
 43. Pécs (Pětikostelí) – 1367
 44. Lucca – 1369
 45. Heidelberg – 1385
 46. Köln (Kolín nad Rýnem) – 1388
 47. Buda (Budín) – 1389
 48. Ferrara – 1391
 49. Erfurt – 1392
 50. Torino – 1405
 51. Leipzig (Lipsko) – 1409
 52. Rostock – 1419

Seznam vysokoškolských učitelů