Hlavní strana | See live article

Umělá inteligence

Uznávaná nejobecnější definice již vytvořil Marvin Minsky definuje Umělou inteligenci (Artificial Intelligence), zkráceně UI (AI) jako vědu která se zabývá tím jak přinutit stroje projevovat se takovým chováním, které by v případě člověka vykazovalo potřebu inteligence.

Table of contents
1 Slabá a silná UI
2 Podoblasti UI
3 Praktické aplikace UI
4 Externí odkazy

Slabá a silná UI

Slabá UI dokáže projít Turingovým testem, tj. vykazuje inteligentní chování. Silná UI disponuje chápáním takovým jakým disponuje lidská mysl. Díky argumentu čínského pokoje není Turingův test postačující pro určení silné UI.

Podoblasti UI

Praktické aplikace UI

Externí odkazy