Hlavní strana | See live article

Translatologie

Literatura - Lingvistika

Translatologie je lingvisticko-literární obor, zabývající se převodem textů z jednoho jazyka do jiného, ať už překladatelem lidským nebo strojovým, písemně (Překlad) nebo ústně (Tlumočení). Zajímá se o otázky přesnosti (věrnosti) překladu, převodem textů z jedné kulturní oblasti nebo dějinné doby do jiné.


Jiří Levý

Otakar Levý