Hlavní strana | See live article

Thomas Kuhn

Thomas Kuhn je americký filozof a historik vědy známý svojí knihou Struktura vědeckých revolucí (angl. The Structure of Scientific Revolutions). Dva hlavní body knihy jsou, že 1) růst poznání není kumulativní, nýbrž že je čas od času třeba staré teorie destruktivně nahradit novými, a že 2) by se to s náhradou starých teorií novými nemělo přehánět a skuteční vědci to také skutečně nepřehánějí. Popperovy vyvracející případy podle Kuhna nevedou a ani nemají vést k zavržení teorie; k tomu má vést až přetrvávající krize a to teprve v okamžiku, kdy je k dispozici lepší nahrazující teorie.