Hlavní strana | See live article

Theologie

Teologie, původním pravopisem theologia (θεολογία) z řeckých slov θεος (Bůh) a λόγος (slovo), je nauka o bohu, bohosloví. Jejím předmětem je náboženství.