Hlavní strana | See live article

Terminologie

Terminologie je nauka o termínech, tj. vědeckých názvech, a o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů.

Podívejte se také na

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .