Hlavní strana | See live article

Termika

Termika je obor fyziky, který se zabývá teplem a tepelnými jevy. Speciálně změnami tepelných stavů se zabývá termodynamika.

Table of contents
1 Základní pojmy
2 Termodynamické děje
3 Termodynamické zákony
4 Šíření tepla
5 Skupenské přeměny
6 Veličiny
7 Tepelné stroje
8 Termika v kuchyni
9 Termika v zemské atmosféře

Základní pojmy

Vnitřní energie - Teplo - Teplota - Termodynamická soustava - Ideální plyn

Termodynamické děje

Izotermický děj - Izobarický děj - Izochorický děj - Adiabatický děj - Tepelná výměna

Termodynamické zákony

Stavová rovnice - 1. termodynamický zákon - 2. termodynamický zákon - 3. termodynamický zákon

Šíření tepla

Vedení tepla - Proudění tepla - Tepelné záření

Skupenské přeměny

Tání - Tuhnutí - Var - Vypařování - Kapalnění (Kondenzace) - Sublimace - Desublimace

Veličiny

Teplo - Teplota - Skupenské teplo tání - Skupenské teplo tuhnutí - Skupenské teplo varu - Měrné skupenské teplo tání - Měrné skupenské teplo varu - Teplota tání - Teplota tuhnutí - Teplota varu - Součinitel tepelné vodivosti

Tepelné stroje

Spalovací motory - Chladící stroje - ...

Termika v kuchyni

Vaření - Dušení - Smažení - Fritování - Pečení - Grilování - Zavařování - Flambování - Vaření v Papinově hrnci - Papinův hrnec - Mikrovlnná trouba - Lednička - Termoska - Remoska...

Termika v zemské atmosféře

Tlaková výše - Tlaková níže - Vítr - Studená fronta - Teplá fronta - ...

zpět - Fyzika