Hlavní strana | See live article

Tautologie

Tautologie je opakování stejného významu různými slovy. Nadbytečné opakování myšlenky různými slovy nebo větami.

Tautologie je také chyba v definici nebo důkazu, kdy se nějaký jev prohlašuje přímo nebo nepřímo za příčinu i následek zároveň. "Vědecká" teorie založená na takovém řetězci příčin a důsledků může vypadat impozantně. Ve skutečnosti ale takový důkaz nepředstavuje vůbec nic. Teorie buď je celá pravdivá nebo celá nepravdivá.

Tautologie v logice znamená složený výrok, který je vždy pravdivý, bez ohledu na pravdivost jednotlivých částí takového výroku např. "Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude"