Hlavní strana | See live article

Století

Století v obecném smyslu je sto let po sobě jdoucích (např. 1850-1950), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století začíná rokem jedna a končí rokem nula následujícího století, po kterém je pojmenováno, tedy např. 18. století (1701-1800), 19. století (1801-1900), 20. století (1901-2000) atd.

Staletí před naším lepočtem

Staletí našeho letopočtu