Hlavní strana | See live article

Stanovy

Stanovy jsou základní dokument každé právnické osoby, pokud nepostačí společenská smlouva nebo zakladatelská listina.

Stanovy sdružení V-ART