Hlavní strana | See live article

Spolek

Spolek, až do rekodifikace spolkového práva podle zákona č. 83/1990 Sb. nazývaný občanské sdružení, je nevýdělečná (nekomerční, nesprávné též "nezisková") právnická osoba. Příkladem jsou zájmová sdružení, kluby, sociální partneři (odbory a organizace zaměstnavatelů) a náboženské společnosti (církve). Základním dokumentem, jímž se činnost spolku řídí jsou stanovy. Orgánem spolku je valná hromada, představenstvo v čele s předsedou a dozorčí rada. Spolky registruje / eviduje ministerstvo vnitra a náboženské společnosti ministerstvo kultury.

Podívejte se také na

Stanovy sdružení V-ART - příklad stanov jednoho spolku.