Hlavní strana | See live article

Společenské směry a ideje

Společenské směry a ideje patří mezi základní rysy společnosti.

Škála myšlenkových proudů a životních stylů je velice pestrá. Lidé po celém světě vyznávají různé hodnoty a chtějí podle nich žít. Významnými myšlenkovými směry jsou vegetariánství a veganství, které se opírají o morálku, etiku a zdravý životní styl.

Podívejte se také na

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .