Hlavní strana | See live article

Spása

Spása neboli spasení je podle věřících život věčný v nebi a je věcí Boží milosti.

Verše z Bible

Titovi 2,11 Jan 16,6 K 1.Timoteovi 2,4(NS) Římanům 8,1 Izajáš 30,15