Hlavní strana | See live article

Sol

božstvo Slunce, původně neměli Římané pro toto nebeské těleso žádného boha, teprve později, pod vlivem Řeků přejali Héliův kult a stvořili božstvo Sol. To se stalo oficiálním až ve třetím století n. l.