Hlavní strana | See live article

Software

Software je veškeré programové vybavení počítače.

Jsou to instrukce, které jsou vykonávány počítačem. Je to neoddělitelný doplněk hardware, na kterém se instrukce vykonávají. Počítačový software se dělí na dvě základní skupiny. Systémový software a aplikační software (aplikace).

Pro programy, které jsou neoddělitelnou součástí zařízení (například jsou vypáleny v paměti ROM) se používá označení firmware.

Table of contents
1 Systémový software
2 Aplikační software
3 Podívejte se také na

Systémový software

Systémový software je programové vybavení počítače, které umožňuje spouštění nebo zpracování aplikačního software.

Aplikační software

Aplikační software (programy) je programové vybavení, které je navrženo a vytvořeno pro řešení nějakého konkrétního problému.

Nejčastější typy aplikačního software

Podívejte se také na