Hlavní strana | See live article

Softball

Softball je kolektivní míčový sport, vyvinutý z baseballu jako jeho jednodušší a méně náročná verze.

Hrají dvě družstva o minimálně devíti hráčích. Jedno družstvo je v obraně, druhé v útoku; postupně se vystřídají. Hřiště má tvar pravoúhlé výseče. Hráči bránícího družstva jsou rozestaveni v poli a na metách.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .