Hlavní strana | See live article

Sluneční soustava

Sluneční soustava je planetární systém kolem hvězdy známé pod názvem Slunce.

Systém tvoří především 9 planet, více než 70 měsíců těchto planet a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod. Sluneční soustava je součástí Galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Ta je podmnožinou tzv. Supergalaxie, kam patří mj. i galaxie M 31 v Andromedě.

Planety Sluneční soustavy

Merkur - Venuše - Země - Mars - Jupiter - Saturn - Uran - Neptun - Pluto