Hlavní strana | See live article

Slunce

Slunce - naše nejbližší hvězda (asi 150 mil. km) je staré přibližně 5 mld. let, což ho řadí mezi hvězdy středního věku. Teplota uvnitř Slunce činí 13 * 10^6 K a hustota plazmy tam je asi 100 g/cm^3. Tady se vodík postupně mění na helium za uvolnění obrovského množství energie. Postupně dojde ke spojení čtyř protonů v jednu alfa-částici. Uprostřed Slunce také vznikají fotony tvrdého rentgenového záření. Ty pronikají k chladnějšímu povrchu.

Teplota na povrchu činí asi 6000 K
Průměr Slunce je 1392000 km
Střední rotační čas na rovníku 25,38 dnů
Průměrná hustota je 1410 kg/m^3
Hmotnost Slunce je 332831 krát větší než hmotnost Země
Objem Slunce číní 1304000 objemů Země

- zpět: Fyzika - Astrofyzika - Sluneční soustava