Hlavní strana | See live article

Slovanská mytologie

Zatímco česká předkřesťanská mythologie se nezachovala, o zejména Polabských Slovanech je toho známo dost.

Jediným pozůstatkem české mythologie jsou zakladatelské mýthy rodu Přemyslovců, zachycené především v Kosmově Kronice české a v Jiráskově Starých pověstech českých.

Table of contents
1 Seznam slovanských bohů
2 České mýthické postavy a zvířata
3 Externí odkazy

Seznam slovanských bohů

České mýthické postavy a zvířata

Externí odkazy