Hlavní strana | See live article

Seznam písem (podle skupin)

Tento seznam písem je řazený podle číselného kódu ISO 15924 a seskupený do skupin definovaných tamtéž. Za názvem každého písma je v závorce jeho abecední i číselný kód. Podívejte se též na abecední seznam písem.

Table of contents
1 Hieroglyfická písma
2 Abecedy píšící zprava doleva
3 Abecedy píšící zleva doprava
4 Bráhmí a písma z něj odvozená
5 Slabičná písma
6 Ideografická písma
7 Nerozluštěná písma
8 Jiné

Hieroglyfická písma

Abecedy píšící zprava doleva

Abecedy píšící zleva doprava

Bráhmí a písma z něj odvozená

Slabičná písma

Ideografická písma

Nerozluštěná písma

Jiné