Hlavní strana | See live article

Seznam jazyků

Seznam jazyků řazený podle abecedy. Viz též seznam řazený podle příslušnosti k jazykovým rodinám a podle zeměpisné blízkosti;. Seznamy nejsou a ani nemohou být úplné. Na světě je kolem 7000 jazyků a ne u všech panuje shoda, zda jde o samostatný jazyk, nebo pouze o dialekt jiného jazyka.

V závorce za českým názvem jazyka je uveden kód jazyka podle ISO 639-1 (2 znaky) nebo ISO 639-2 (3 znaky), který odkazuje na Wikipedii v tomto jazyce. Pokud jazyk nemá ani třípísmenný kód podle ISO 639-2, je místo něj uveden kód, který identifikuje Wikipedii v daném jazyce.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Ř

S

Š

T

U

V

X

Z

Podívejte se též na

Externí odkazy