Hlavní strana | See live article

Seznam bývalých států v Evropě

Níže je seznam států Evropy, které již neexistují:

Table of contents
1 Starověké státy
2 Středověké a novověké státy
3 Moderní státy

Starověké státy

Středověké a novověké státy

Moderní státy

Podívejte se také na historii Evropy.