Hlavní strana | See live article

SAMPA

SAMPA je zkratka názvu Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (Řečové vyhodnocení method fonetické abecedy). Jedná o 7bitový převod Mezinárodní fonetické abecedy (International Phonetic Alphabet, IPA).

SAMPA byla vyvinuta na konci 80. let v ES pro usnadnění vyhledávání. Dnes se obvykle používá ve formě X-SAMPA (Extended SAMPA). Většina znaků psaných malými písmeny se vyslovuje stejně jako v angličtině, české písmeno i / y se zapíše jako jotou (i). Kromě nich jsou znaky psané velkými písmeny, číslicemi či jinými znaky ze 7bitové ASCII a česky se tyto znaky a samohlásky vyslovují takto (v lomítcích jsou znaky IPA):

Jak známo, česká hláskac je ve skutečnosti složená hláska ts, takže v SAMPA se zapíše jako ts; č je ve skutečnosti složená hláska , takže v SAMPA se zapíše jako tS.

Kvantita samohlásky (délka) se vyznačuje dvojtečkou /ː/, např. být /bI:t/, polodlouhá samohláska /ˑ/ dvojtečkou a zpětným lomítkem: :\\. Nosovka vlnovkou: ~.

Podívejte se též na