Hlavní strana | See live article

Sémantika

Semantika slova je jeho význam, tedy to, co slovo znamená. Semantika jako věda je studium významu slov.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .