Hlavní strana | See live article

Rozum a chtíč

Rozum a chtíč je stručné označení pro mem na způsob známějšího All Your Base Are Belong To Us, vzniklý v komunitě účastníků diskusního fóra serveru Kompost.cz někdy před koncem roku 2003 (přesnější detaily a zvláště okolnosti zrodu a vývinu do současné podoby je pro vnějšího encyklopedistu obtížné dohledat).

Jeho kanonickou podobou je věta Rozum a chtíč nemohou být (někdy se ovšem používalo také zůstat) v opozici natrvalo, respektive otázka Mohou být rozum a chtíč v opozici natrvalo? (s kanonickou odpovědí Ne); součástí jsou i různé mimo- a metatextové odkazy na Sigmunda Freuda v této souvislosti. Cílem (dokonce formalizovaným v podobě "soutěže") je větu používat a otázku pokládat v nejrůznějších online i reálných situacích, které to umožňují (resp. ke kladení otázek přímo vybízejí, jako internetové diskuse s celebritami); v řadě případů má juxtapozice s daným prostředím a seriózně míněnou nechápající odpovědí absurdně až surreálně (srov. známou populární definici o "setkání deštníku se šicím strojem na operačním stole") humorný efekt.

Jakkoli je fenomén R&Ch dílem početně nevelkého "tvrdého jádra" fanoušků, podařilo se mu zanechat výraznou stopu na českém Internetu (alespoň v těch vrstvách uživatelů, kteří si podobných záležitostí všimnou); podobně jako AYBABTU začala být ústřední fráze "v opozici na trvalo" citována a parafrázována se zaměněnou dvojicí antagonistů v nejrůznějších k tomu vhodných kontextech s ironicko-satirickým úmyslem. Komunita R&Ch si založila vlastní internetovou doménu, na níž dokumentuje nejlepší výskyty memu; jejím posledním výkonem je sbírka na vylepení reklamního plakátu na pražskou tramvaj č. 8309 (patrně linky 14), která s ním v květnu bude projíždět ulicemi.

Externí odkazy