Hlavní strana | See live article

René Descartes

René Descartes pracoval jako filozof a matematik. Je známý vynálezem číselené reprezentace geometrických objektů známé jako kartézský systém souřadnic.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .