Hlavní strana | See live article

Python

Python je programovací jazyk navržený Guido van Rossumem. Silně využívá rysy objektově orientovaného programování, je přenositelný na většinu známých platforem (Unix, Windows, MacOS).

Stránka o Pythonu

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .