Hlavní strana | See live article

Psychologie

Psychologie je empirické studium duševních jevů tak, jak je zakouší lidé. Předmětem studia jsou mimo jiné citové a poznávací procesy, pamět a lidské učení. Psychologie někdy hovoří v akademických pojmech jako je počitek nebo individuace, ale lze ji postavit i pomocí běžně dostupných pojmů jako smutek, strach, úzkost, láska, nápad, vhled, zapomenutí, rozpomenutí nebo silný pocit přesvědčení.

Psychologové

Slovo psycholog se v běžné řeči používá jako označení pro praktikujícího lékaře duší. Toho by však bylo lépe nazvat psychoterapeut a slovo psycholog ponechat vyhrazené pro označení vědce. Mezi psychology se řadí William James, B.F.Skinner, Sigmund Freud, Karl Gustav Jung, Eric Berne nebo Erich Fromm.

Neverbální komunikace