Hlavní strana | See live article

Programování

Program je v nějakém programovacím jazyce zapsaný způsob, jak realizovat zadanou úlohu.
Není-li způsob řešení zapsán v programovacím jazyce, nejedná se o program, ale pouze o algoritmus.

Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program  –  programy jsou např. i návody k použití, předpisy v kuchařkách apod.

Table of contents
1 Programování obecně - metodiky, koncepce
2 Způsob (metodika) vývoje
3 Koncepce algoritmizace
4 Algoritmy
5 Programovací jazyky
6 Programovací nástroje
7 Platformy
8 Související stránky

Programování obecně - metodiky, koncepce

Programování lze obecně rozdělit do několika rovin.

Způsob (metodika) vývoje

Existují v podstatě dva způsoby vývoje software.

Klasický (kaskádový)

Klasický způsob je původní způsob vývoje softwaru a probíhá prakticky ve sledu:
návrh (analýza)  –  programováni  –  testování  –  nasazení u zákazníka (údržba).
S důrazem na to že jednotlivé časti se neprolínají a jedna navazuje na druhou.

Iterační

Dnešní moderní programování vychází z principu, že při psaní mohou vzniknout chyby (a vznikají :)), a dále z toho, že některé myšlenky je vhodné si ověřit v praxi než se zahrnou do projektu. Proto se využívá postup:
návrh (analýza)  –  programováni  –  testování
S důrazem na to, že tyto tři části mohou probíhat současně. Např. Programátor si chce oveřit funkčnost návrhu a proto vytvoří tzv. "minimální implementaci" dané části (programování předbíhá návrhu). Nebo se při testování zjistí, že datová prostupnost aplikace je nižší než požadavaná, a proto se daná část přeprogramuje. V idealním případě se testování účastní i zákazník, který zhotovení programu zadal. Z tohoto principu pak vychazí a dále ho rozšiřují další metody:
 Aspektové  –  Agilní  – 
Extrémní  – 

Koncepce algoritmizace

Je určena použitým programovacím jazykem. Ty lze obecně rozdělit na:

Algoritmy

Programovací jazyky

Pod pojmem programovací jazyk rozumíme prostředek pro zápis programů, jež mohou být provedeny na počítači. V tomto smyslu je programovací jazyk komunikačním nástrojem mezi uživatelem počítače, který jeho jazykovými prostředky specifikuje algoritmus řešení daného problému, a počítačem, jenž svými technickými prostředky algoritmus interpretuje a realizuje tak transformaci vstupních údajů na výstupní.

Ada  –  Algol  –  Assembler  –  Baltík  –  Baltazar  –  BASIC  –  C  –  C++  –  C#  –  Cobol  –  Flex  –  Forth  –  Fortran  –  Java  –  Lisp  –  Karel  –  Lisp  –  Pascal  –  Perl  –  PHP  –  PL/1  –  Prolog  –  Python

Programovací nástroje

Eclipse  –  C++Builder  –  JBuilder  –  JDeveloper  –  NetBeans  –  Visual Studio

Platformy

.NET  –  platforma Java (JavaCard, J2ME, J2SE, J2EE)

Související stránky