Hlavní strana | See live article

Právo

Právo je normativní systém, stanovený právotvorným společenstvím, zejména státem.

Právo bylo původně součástí morálky, ale brzy po vzniku státu se osamostatnilo. V (soukromém) právu z morálky zůstal pouze korektiv dobrých mravů; právo je tak minimem morálky.

Podívejte se též na