Hlavní strana | See live article

Právnická osoba

Právnická osoba je buď sdružení osob (korporace), nebo majetku (nadace). Jako každý právní subjekt má právnická osoba právní subjektivitu, tedy způsobilost mít oprávnění a povinnosti pod vlastním jménem.

Právnická osoba je vymezena v §§ 18 až 20a občanského zákoníku, v § 21 sq. německého občanského zákoníku (BGB) a § 26 rakouského občanského zákoníku (ABGB). Český občanský zákoník z roku 1964 zbytečně uvádí, že právnickými osobami jsou jednotky územní samosprávy (§ 18 odst. 2 písm. c) OZ), ačkoliv územní samospráva je typickou veřejnoprávní korporací (čl. 101 odst. 3 Ústavy). Dále hovoří o tom, že právnickými osobami jsou jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (§ 18 odst. 2 písm. d) OZ), což je typická definice kruhem.

Podívejte se také na

Externí odkazy