Hlavní strana | See live article

Pozorování oblohy

Pozorování oblohy - pomocí dalekohledů - pouhým okem - při využití jiných forem elektromagnetického záření

- zpět Fyzika - Astrofyzika