Hlavní strana | See live article

Polytheismus

Polytheismus (mnohobožství) na rozdíl od monoteismu je představa víry většiny historických i současných náboženství. Polyteismus zná více bohů jako samostatné bytostné osobnosti, které požívají úcty a kultu.