Hlavní strana | See live article

Politika

Politika (z řeckého polis = město, politiké techné = správa obce) je umění řídit stát, spravovat veřejné věci a hájit zájmy státu vůči jiným státům. Prostředkem je politická moc, kterou lze získat buď násilím nebo demokratickými prostředky. Do politiky vstupují občané skrze politické strany nebo získáním pracovního místa v úřadě. V minulosti byla dědičnou záležitostí vladařů.