Hlavní strana | See live article

Politická strana

Politická strana je politická organizace, která prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému. V demokratických systémech dostává politická strana mandát k naplňování svých cílů protřednictvím voleb.

Seznam českých politických stran