Hlavní strana | See live article

Policie

Politika

Policie (z řeckého polis = město) je ozbrojená složka státu, určená hlavně k udržování pořádku uvnitř státu (na rozdíl od armády, která chrání před vnějším nepřítelem), k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a k chytání pachatelů trestné činnosti. V nedemokratických zemích bývá zneužívána k potlačování a kriminalizování politických odpůrců těch, kteří jsou zrovna u moci. Policie různých států spolu spolupracují k dopadení nebezpečných kriminálních živlů, operujících na území více států.