Hlavní strana | See live article

Planeta

Planeta je vesmírné těleso o určité velikosti, které obíhá po eliptické trajektorii kolem hvězdy.

Do roku 1990 bylo známo pouze devět planet. Všechny se nacházely v naší Sluneční soustavě. V roce 2003 je známo již více než 100 planet. Všechny byly objeveny v jiných planetárních systémech.

Planety Sluneční soustavy

Všechny planety Sluneční soustavy (s výjimkou Země) jsou pojmenovány podle římských bohů.