Hlavní strana | See live article

PHP

Základní informace

PHP [1] (PHP: Hypertext Preprocessor) je programovací jazyk určený především pro programování dynamických internetových stránek. PHP je jazyk interpretovaný, jeho skripty se začleňují přímo to struktury jazyka HTML a jsou prováděny na straně serveru. Syntaxe se podobá jazyku Perl. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, práci se soubory, přístup k několika databázovým serverům, podporu internetových protokolů (HTTP, SMTP, IMAP, POP3, LDAP,...), umí vytvářet obrázky a další.

PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití, často se využívá v kombinaci s databázovým serverem MySQL [1] a webovým serverem Apache [1].

Od roku 1994 se stal jedním z nejpoužívanějších způsobů tvorby dynamicky generovaných www stránek. Jeho tvůrce - Rasmus Lerdorf jej vytvořil pro svou osobní potřebu přepsáním z Perlu do jazyka C.

Informační zdroje