Hlavní strana | See live article

Perl

Perl je programovací jazyk, jenž přejímá z ostatních programovacích jazyků (C, sed, awk, shell scripting (sh)) některé rysy. Perl vytvořil Larry Wall a Perl verze 1.0 byl oznámen na usenetu alt.comp.sources v roce 1987.

PC Magazin zařadil Perl v roce 1998 mezi finalisty soutěže Technical Excellence Award v kategorii Development Tool. Slovo Perl najdete v Oxford English Dictionary.

Perl je vhodný k řešení malých i velkých problémů. Umožňuje psát krátké programy jednoduše a rychle a přítom nebrání v psaní těch složitých. Schopnosti a nástroje, které se používají u velkých projektů, lze použít i v krátkých skriptech.

Table of contents
1 Výhody Perlu
2 Nevýhody Perlu
3 Budoucí vývoj (Perl 6 a VM Parrot)
4 Ukázka kódu
5 Literatura
6 Externí odkazy

Výhody Perlu

Nevýhody Perlu

Budoucí vývoj (Perl 6 a VM Parrot)

V červenci roku 2000, hned po setkání na kterém byl odstartován projekt vývoje jazyka Perl 6, byla započata práce na návrhu virtuálního stroje (VM - Virtual Machine) s názvem Parrot. Parrot je určen pro efektivní běh dynamických programovacích jazyků (primárně pro Perl 5, Perl 6, Python a Ruby). Jádro nové verze jazyka Perl tak bude kompletně přepsáno jako tomu bylo např. u projektu Mozilla. Také syntaxe jazyka se dosti zásadně změní a úplná zpětná kompatibilita bude zaručena jinými prostředky. Allison Randal v rozhovoru z května 2004 předpokládám, že betaverze jazyka Perl 6 se objeví do dvou let.

Ukázka kódu

Tradiční program "Hello world":

print "hello, world!\
";

Rozšířená verze tradičního programu:

# A sample Perl program
$_ = "Hello, world! The magic number is 234542354.\
";
print;
s/\\d+/-1/;
print;

a její výstup:

Hello, world! The magic number is 234542354.
Hello, world! The magic number is -1.

Vysvětlení: print; v podstatě znamené print $_; (kde $_ je defaultní proměnná). s/\\d+/-1/; (nebo také $_ =~ s/\\d+/-1/;) je regulární výraz, jenž nahradí první nalezenou sekvenci číslic (celé číslo) číslem -1.

Perl je dynamický programovací jazyk. Je možné používat kompilátor v samotném programu. Tady je příklad kalkulačky v jednom řádku kódu:

 while (1) { print eval <>; }

Lze pak zadat například:
 5*5 
 $a = $b = 1; $a+$b 
 for (1..1_000_000) { print +($a+$b+$_)."\
"; }
 sin($a)**0.5 

Literatura

Externí odkazy