Hlavní strana | See live article

Pedagogika

Pedagogika je věda o výchově, původně výchově dětí, nyní také dospívajících a dospělých, o cílevědomém vzdělávání a formování lidské osobnosti.

Pedagogika zkoumá methody výchovy a výuky, opírá se o zkušenosti a psychologii. Podřízenými obory jsou didaktika a metodika.

Podívejte se též na