Hlavní strana | See live article

Pater Pio

Svatí


Páter Pio, svatý (proroctví o Československu, zázrak)
Dne 16.6.2002 prohlásil papež Jan Pavel II. italského stigmatika Pátera Pia za Svatého Pia z Pietrelcina. Za doby komunistické totality sv. kněz Páter Pio řekl kardinálovi Tomáškovi: „Ty nezemřeš, dokud tvoje vlast nebude svobodná.“ Toto proroctví, ač se věřícím lidem v tehdejším Československu zdálo neuskutečnitelné, zvláště pak po smutné okupaci Československa v roce 1968, stalo se v roce 1989 skutkem. Kardinál Tomášek, a s ním celé Československo, se dožil svobody.
Naplnění tohoto jeho proroctví můžeme považovat za novodobý zázrak.
Viz také tyto linky: