Hlavní strana | See live article

Překlad

Literatura - Translatologie

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého, ať už se jedná o text umělecký, odborný, populárně-naučný, administrativní, náboženský, návod na použití přístroje apod. U uměleckého překladu je důležitý převod nejen obsahu, nýbrž i estetických hodnot textu a individuálního stylu autora. U ostatních druhů překladu převládá požadavek na přesnost a srozumitelnost.

Na rozdíl od tlumočníka nemusí být překladatel rychlý, zato bývá spíše fanatikem přesnosti a trpělivosti. Tato práce se hodí pro osoby schopné uzavřít se v pracovně na několik hodin denně a obklopit se desítkami slovníků a encyklopedií a přemýšlet nad správným překladem nesnadného místa i několik dní. A po několika měsících se opět k překladu vrátit, přečíst ho očima jakoby jiného člověka a znovu přepracovat neuspokojivá řešení.

Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny. Potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, kromě toho i znalosti lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu.

Literární překlad
Odborný překlad